PILOTINVEST Kft.  |  info [at] pilotinvest.hu  |  +36 (72) 953 528  |  Engedélyszám: E-000301/2014

 

A szülői szerep

PROGRAMLEÍRÁS

A SZÜLŐI SZEREP

E-000301/2014/D114

 

Képzés célja:

A szülők felelőssége és feladatai egy komplex rendszert alkotnak. Tudni kell napirendben gondolkodni, sokszor határidőkben gondolkodva. Ehhez az ember nincs annyira hozzászokva, amikor még szabad, nem családos életet él. A foglalkozás célja, hogy a résztvevők reális képet kapjanak a szülői feladatokról, és hogy tudatosabban álljanak hozzá ezen feladatok betöltéséhez.

 

Képzés moduljai és témakörei:

·         Időgazdálkodás alapvetései

·         Időgazdálkodási tervek a gyakorlatban

·         Szülői feladatok

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

·         "Időgazdálkodás alapvetései"című modul során a kettő vagy több gyermekkel rendelkező résztvevők hasznos tanácsokat kaphatnak és oszthatnak meg egymással az időgazdálkodással kapcsolatos jó- és rossz gyakorlatokra egyaránt.

·         "Időgazdálkodási tervek a gyakorlatban"című modul során a hallgató gyakorlati tervek formájában ismeri meg az időgazdálkodás tudatos elemeit.

·         "Szülői feladatok" című modul során a résztvevők megismerik a gyermekvállalással járó többletfeladatokat, azok jellegét és az alkalmazkodási módszerek egy részét.

 

Kinek ajánljuk:

Gyermekvállalás előtt álló párok, házaspárok. Családos emberek. Sajátos helyzetben lévő családok és egyének, nők és fiatal lányok.

 

Jelentkezés feltétele:

Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

 

Óraszám: 30 óra

 

Vizsga és Bizonyítvány:

1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A képzés záróvizsgával zárul, a résztvevők csoportos szerepjáték formájában adnak számot a megszerzett tudásukról, kompetenciákról.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A megszerezhető minősítések:

„Megfelelő”, „Nem megfelelő” – kétfokozatú skála alapján

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

 0-59 %-ig           nem megfelelő

60-100 % közöt:  megfelelő

Nem megfelelőszint: Feladatát az előírt időkereten belül nem képes elvégezni. Hibáit segítséggel sem képes korrigálni.

Megfelelőszint: A modulban előírt ismeretekkel, készségekkel, kompetenciákkal rendelkezik. Feladatát a megadott időkereten belül elvégzi, ismereteit önállóan, gyorsan és hibátlanul az előírt szinten képes reprodukálni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.

 

Helyszín:

Változó helyszíneken

 

Kapcsolattartó:

Bérces-Nagy Zsuzsanna

✆ +36 70 433 8836

info [at] pilotinvest.hu