PILOTINVEST Kft.  |  info [at] pilotinvest.hu  |  +36 (72) 953 528  |  Engedélyszám: E-000301/2014

 

Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági tudásmegosztást segítő felkészítő tréning

PROGRAMLEÍRÁS

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TUDÁSMEGOSZTÁST SEGÍTŐ FELKÉSZÍTŐ TRÉNING

E-000301/2014/D127

 

Képzés célja:

Programunk célja, hogy megismertessük a résztvevőket azokkal a tudáselemekkel, melyek segítségével leküzdhető a nembeli, a faji, az etnikai hovatartozáson, a koron, a vallási, a lelkiismereti, és a szexuális érdeklődésen alapuló diszkrimináció, valamint elősegíthető a fenntartható környezetgazdálkodás alapvető menete.

 

Képzés moduljai és témakörei:

·         Esélyegyenlőség

·         Környezeti fenntarthatóság

·         Tudásmegosztás sajátosságai a jövőbemutató témakörökben

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

·         "Esélyegyenlőség" című modul során a résztvevő megismeri azokat az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos alapelveket, melyek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre.

·         "Környezeti fenntarthatóság" című modul során a hallgató megismeri azokat az alapelveket, melyek elősegítik abban, hogy kielégítse a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk azon képességét, miszerint azok is kielégítsék a saját szükségleteiket.

·         "Tudásmegosztás sajátosságai a jövőbemutató témakörökben" című modul során a résztvevők megismerik a nehezen kezelhető, múltban gyökerező, de a jövőre nagy hatást kifejtő témakörökkel kapcsolatos tudásmegosztás nehézségeit és módszereit.

 

Kinek ajánljuk:

Társadalmilag aktív szervezetek képviselői, civilszervezetekhez és önkéntességhez köthető magánszemélyek.

 

Jelentkezés feltétele:

Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

 

Óraszám: 30 óra

 

Vizsga és Bizonyítvány:

1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A képzés záróvizsgával zárul, a résztvevők csoportos szerepjáték formájában adnak számot a megszerzett tudásukról, kompetenciákról.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A megszerezhető minősítések:

„Megfelelő”, „Nem megfelelő” – kétfokozatú skála alapján

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

 0-59 %-ig           nem megfelelő

60-100 % közöt:  megfelelő

Nem megfelelőszint: Feladatát az előírt időkereten belül nem képes elvégezni. Hibáit segítséggel sem képes korrigálni.

Megfelelőszint: A modulban előírt ismeretekkel, készségekkel, kompetenciákkal rendelkezik. Feladatát a megadott időkereten belül elvégzi, ismereteit önállóan, gyorsan és hibátlanul az előírt szinten képes reprodukálni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.

 

Helyszín:

Változó helyszíneken

 

Kapcsolattartó:

Bérces-Nagy Zsuzsanna

✆ +36 70 433 8836

info [at] pilotinvest.hu