PILOTINVEST Kft.  |  info [at] pilotinvest.hu  |  +36 (72) 953 528  |  Engedélyszám: E-000301/2014

 

Család- minta- szocializáció

PROGRAMLEÍRÁS

CSALÁD-MINTA-SZOCIALIZÁCIÓ

E-000301/2014/D122

 

Képzés célja:

A szocializáció egy olyan folyamat, amely során megtanulunk beilleszkedni a társas környezetbe, befolyásol minket a közösség, és megtanuljuk annak normáit. Ennek elsődleges színtere a család, ahol a szocializáció szempontjából az első gyermeki évek különösen számítanak, de a folyamat a felnőttkor elérésével sem ér véget, az élet végéig tart. A foglalkozáson szó van a másodlagos közegről is (pl. oktatási intézmények). Mivel a mintakövetés, azonosulás, utánzás a gyermek fejlődésének velejárója, ezért a felnövő gyermekek viselkedését nagymértékben meghatározza szüleik, nevelőik, a felnőttek viselkedése. Ennek a tudatosítását tűzi ki célul a foglalkozás, amelyen a résztvevők saját élményékkel és tapasztalatokkal színesített beszámolóival is szereznek ismeretet a témával kapcsolatban.

 

Képzés moduljai és témakörei:

·         Szocializáció a családban

·         Szocializáció másodlagos közegekben

·         Tapasztalatok és kiértékelésük

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

·         "Szocializáció a családban" című modul során a résztvevők megtanulják, hogy a szocializáció szempontjából az első gyermeki évek különösen számítanak, de a folyamat a felnőttkor elérésével sem ér véget.

·         "Szocializáció másodlagos közegekben" című modul során a hallgató elsajátítja, hogy a mintakövetés, azonosulás, utánzás a gyermek fejlődésének velejárója, ezért a felnövő gyermekek viselkedését nagymértékben meghatározza szüleik, nevelőik, a felnőttek és úgy általában a környezetük viselkedése és normái.

·         "Tapasztalatok és kiértékelésük" című modul elvégzése után a többi résztvevő és a saját élményékkel és tapasztalatokkal kapcsolatos beszámolóival is szereznek szélesebb ismereteket a témával kapcsolatban.

 

Kinek ajánljuk:

Gyermekvállalás előtt álló párok, házaspárok. Családos emberek. Sajátos helyzetben lévő családok és egyének, nők és fiatal lányok.

 

Jelentkezés feltétele:

Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

 

Óraszám: 30 óra

 

Vizsga és Bizonyítvány:

1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A képzés záróvizsgával zárul, a résztvevők csoportos szerepjáték formájában adnak számot a megszerzett tudásukról, kompetenciákról.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A megszerezhető minősítések:

„Megfelelő”, „Nem megfelelő” – kétfokozatú skála alapján

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

 0-59 %-ig           nem megfelelő

60-100 % közöt:  megfelelő

Nem megfelelőszint: Feladatát az előírt időkereten belül nem képes elvégezni. Hibáit segítséggel sem képes korrigálni.

Megfelelőszint: A modulban előírt ismeretekkel, készségekkel, kompetenciákkal rendelkezik. Feladatát a megadott időkereten belül elvégzi, ismereteit önállóan, gyorsan és hibátlanul az előírt szinten képes reprodukálni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.

 

Helyszín:

Változó helyszíneken

 

Kapcsolattartó:

Bérces-Nagy Zsuzsanna

✆ +36 70 433 8836

info [at] pilotinvest.hu