PILOTINVEST Kft.  |  info [at] pilotinvest.hu  |  +36 (72) 953 528  |  Engedélyszám: E-000301/2014

 

Közösségi kohézió erősítése az önkéntességen keresztül

PROGRAMLEÍRÁS

KÖZÖSSÉGI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE AZ ÖNKÉNTESSÉGEN KERESZTÜL

E-000301/2014/D126

 

Képzés célja:

Programunk célja, hogy elősegítsük a társadalmi és közösségi kohéziót az önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztésével. A képzés célja továbbá az önkéntesekkel való együttműködéshez szükséges alapismeretek átadása.

 

Képzés moduljai és témakörei:

·         Az önkéntességről általában

·         Közösségi kohézió

·         Az önkéntesekkel való együttműködéshez szükséges alapismeretek

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

·         "Az önkéntességről általában" című modul során a résztvevő megismeri az önkéntesség előnyeit, jelentőségét a mindennapokban, képes lesz átlátni az önkéntesek munkáját, módszereit és indíttatásait.

·         "Közösségi kohézió"című modul során a hallgató megismeri a társadalmon belüli egyenlőtlenségek és a társadalom különböző rétegeinek kapcsolatát, valamint ezek működési elveit.

·         "Az önkéntesekkel való együttműködéshez szükséges alapismeretek"című modul során a résztvevők megismerik az önkéntesekkel való együttműködés menetét és különféle sajátosságait.

 

Kinek ajánljuk:

Társadalmilag aktív szervezetek képviselői, civilszervezetekhez és önkéntességhez köthető magánszemélyek.

 

Jelentkezés feltétele:

Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

 

Óraszám: 30 óra

 

Vizsga és Bizonyítvány:

1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A képzés záróvizsgával zárul, a résztvevők csoportos szerepjáték formájában adnak számot a megszerzett tudásukról, kompetenciákról.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A megszerezhető minősítések:

„Megfelelő”, „Nem megfelelő” – kétfokozatú skála alapján

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

 0-59 %-ig           nem megfelelő

60-100 % közöt:  megfelelő

Nem megfelelőszint: Feladatát az előírt időkereten belül nem képes elvégezni. Hibáit segítséggel sem képes korrigálni.

Megfelelőszint: A modulban előírt ismeretekkel, készségekkel, kompetenciákkal rendelkezik. Feladatát a megadott időkereten belül elvégzi, ismereteit önállóan, gyorsan és hibátlanul az előírt szinten képes reprodukálni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.

 

Helyszín:

Változó helyszíneken

 

Kapcsolattartó:

Bérces-Nagy Zsuzsanna

✆ +36 70 433 8836

info [at] pilotinvest.hu