PILOTINVEST Kft.  |  info [at] pilotinvest.hu  |  +36 (72) 953 528  |  Engedélyszám: E-000301/2014

 

Magunk megértése gyermekünkkel

PROGRAMLEÍRÁS

MAGUNK MEGÉRTÉSE GYERMEKÜNKKEL

E-000301/2014/D115

 

Képzés célja:

A foglalkozás alkalmat teremt arra, hogy egyéni vagy családi foglalkozáson vehessenek részt az érdeklődők, illetve a családdal rendelkező személyek. A szakember a felmerülő problémák és konfliktusok feloldására kínál megoldási javaslatokat. Ezek mellett lehetőség van arra, hogy a helyes nevelési elvekről gondolkodjanak együtt a foglalkozásokon. A szakértő segítséget nyújt a tudatos szülői magatartás kialakításában, valamint javítja a gyerekkel történő kommunikációt. Olyan témakörök tartoznak a foglalkozáshoz, mint a dicséret, a következetesség, a fegyelmezés és a felelősség, amely témakörök szükségesek ahhoz, hogy egészséges felnőttet neveljenek a gyerekből. A tevékenység hatására a szülők jobban meg tudják magukat értetni a gyerekeikkel.

 

Képzés moduljai és témakörei:

·         Szülői feladatokkal kapcsolatos kihívások

·         A család mind gazdasági és lelki egység

·         A hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés alapjai

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

·         "Szülői feladatokkal kapcsolatos kihívások" című modul során a résztvevők hasznos tanácsokat kaphatnak és oszthatnak meg egymással a szülői léthez kötődő felelősségek és pozitívumok terén.

·         "A család mind gazdasági és lelki egység" című modul során a hallgató elsajátítja a tudatos családtervezést, valamint a kapcsolatok jellegének változását, átalakulását, kiváltképpen házasság, illetve már szülői lét során.

·         "A hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés alapjai" című modul elvégzése után a hallgató képes lesz a megfelelő kommunikációs technika kiválasztására, a verbális és nem verbális kommunikációs eszközöket, a kisgyermekkel való bánásmód hatékony kommunikációs eszközeit, a konfliktuskezelési stílusokat alkalmazni.

 

Kinek ajánljuk:

Gyermekvállalás előtt álló párok, házaspárok. Családos emberek. Sajátos helyzetben lévő családok és egyének, nők és fiatal lányok.

 

Jelentkezés feltétele:

Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

 

Óraszám: 30 óra

 

Vizsga és Bizonyítvány:

1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A képzés záróvizsgával zárul, a résztvevők csoportos szerepjáték formájában adnak számot a megszerzett tudásukról, kompetenciákról.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A megszerezhető minősítések:

„Megfelelő”, „Nem megfelelő” – kétfokozatú skála alapján

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

 0-59 %-ig           nem megfelelő

60-100 % közöt:  megfelelő

Nem megfelelőszint: Feladatát az előírt időkereten belül nem képes elvégezni. Hibáit segítséggel sem képes korrigálni.

Megfelelőszint: A modulban előírt ismeretekkel, készségekkel, kompetenciákkal rendelkezik. Feladatát a megadott időkereten belül elvégzi, ismereteit önállóan, gyorsan és hibátlanul az előírt szinten képes reprodukálni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.

 

Helyszín:

Változó helyszíneken

 

Kapcsolattartó:

Bérces-Nagy Zsuzsanna

✆ +36 70 433 8836

info [at] pilotinvest.hu