PILOTINVEST Kft.  |  info [at] pilotinvest.hu  |  +36 (72) 953 528  |  Engedélyszám: E-000301/2014

 

Önkéntes segítők képzése

PROGRAMLEÍRÁS

ÖNKÉNTES SEGÍTŐK KÉPZÉSE

E-000301/2014/D124

Képzés célja:

A képzés célja az egyén társadalmi szerepvállalásának előmozdítása, a szociális kompetenciák fejlesztése. A képzés során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevők kapcsolatteremtési és asszertív kommunikációs képessége továbbá:

  • a képzés elvégzésével a résztvevő megismerkedik az önkéntességgel és azon belül a jelenleg működő önkéntes programokkal,
  • fejleszti azokat a készségeit, amelyekkel a szociális, gyerekjóléti és gyermekvédelmi terület hatékony önkéntes segítőévé válhat, és jobban megismerheti önmagát,
  • betekintést nyer, és védett körülmények között elsajátítja a segítségnyújtás folyamatát, és egyben azt is megtanulja, hogy hogyan tud úgy segíteni, hogy azzal a terület szakembereinek munkáját kiegészítse.
  • megismeri a szociális és egészségügyi ellátórendszer jelenlegi helyzetét,
  • fejlődik kommunikációs készsége,

mélyülnek pszichológiai ismeretei.

 

Képzés moduljai és témakörei:

·         Önkéntes munka elmélete és gyakorlata

·         Generációk közötti együttműködést támogató lehetőségek ismertetése

·         Az önkéntes segítői foglalkozás

·         Kommunikációfejlesztés és önismeret

·         Önkéntes munka kockázati faktorai

 

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

·         "Önkéntes munka elmélete és gyakorlata" című modul során a résztvevő megismeri az önkéntes munka elméleti és gyakorlati lényegi elemeit, melyeket az önkéntes feladat-ellátás során kamatoztathat.

·         "Generációk közötti együttműködést támogató lehetőségek ismertetése " című modul során a hallgató elsajátítja a együttműködést támogató lehetőségeket és azok alkalmazását a mindennapi munka során.

·         "Az önkéntes segítői foglalkozás" című modul során a résztvevők megtanulják az önkéntesség szakmai elemeinek gyakorlatát.

·         "Kommunikációfejlesztés és önismeret" című modul során a résztvevők megismerik a kommunikáció és az önismeret szerepét és fontosságát a önkéntes munka során.

·         "Önkéntes munka kockázati faktorai" című modul során a résztvevők megismerkednek azokkal a kockázati tényezőkkel, melyekkel az önkéntes munka során találkozhatnak.

 

Kinek ajánljuk:

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézményeknél tevékenykedő önkéntesek, laikus segítők, vagy ott tevékenykedni kívánó 14 évnél idősebb személyek.

 

Jelentkezés feltétele:

Nem igényel befejezett iskolai végzettséget.

 

Óraszám: 30 óra

 

Vizsga és Bizonyítvány:

1.      Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A képzés záróvizsgával zárul, a résztvevők csoportos szerepjáték formájában adnak számot a megszerzett tudásukról, kompetenciákról.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A megszerezhető minősítések:

„Megfelelő”, „Nem megfelelő” – kétfokozatú skála alapján

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

 0-59 %-ig           nem megfelelő

60-100 % közöt:  megfelelő

Nem megfelelőszint: Feladatát az előírt időkereten belül nem képes elvégezni. Hibáit segítséggel sem képes korrigálni.

Megfelelőszint: A modulban előírt ismeretekkel, készségekkel, kompetenciákkal rendelkezik. Feladatát a megadott időkereten belül elvégzi, ismereteit önállóan, gyorsan és hibátlanul az előírt szinten képes reprodukálni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.

 

Helyszín:

Változó helyszíneken

 

Kapcsolattartó:

Bérces-Nagy Zsuzsanna

✆ +36 70 433 8836

info [at] pilotinvest.hu