PILOTINVEST Kft.  |  info [at] pilotinvest.hu  |  +36 (72) 953 528  |  Engedélyszám: E-000301/2014

 

Minőségpolitika

A PILOTINVEST Kft. stabil működésre, ügyfélkörének szélesítésére, a vevői igények kiszolgálására és ezen keresztül profitjának növelésére törekszik. Nem csak ügyfeleink, de minden érdekelt fél elégedettségét, elismerését szeretnénk kivívni. Cégünk vezetése és dolgozói elkötelezettek a minőségi munkavégzés mellett. Intézményi stratégiánk, hogy

 • korszerű és egyben újszerű képzéseket kínáljunk a képzésben résztvevők részére az OKJ-s szakképesítéstől kezdve a személyiségfejlesztésen át a különleges hobbik elsajátításáig

 • az átalakult gazdasági viszonyokhoz igazodva, rugalmas időbeosztással alkalmazkodjunk a szolgáltatást igénybevevőkhöz, természetesen a szakmai színvonal megtartásával, illetve annak emelésével oly módon, hogy a jól bevált hagyományos oktatási elemeket az újabb, személyhez kapcsolódó virtuális oktatási módszerekkel ötvözzük

 • hatékony, magas színvonalú, folyamatos szolgáltatás biztosítása.

Társaságunkaszolgáltatásainak színvonalát a képzésben résztvevők/partnerek igényeinek és elvárásainak megfelelően kívánja alakítani, ezért magas minőségi színvonalon látja el valamennyi feladatát.

 • Minőségpolitika fontos alappillére a PILOTINVEST Kft. vezetőinek és minden munkatársának elkötelezettsége a céljainak tudatosításával. Megfelelés az elvárásoknak, magas fokú szakértelem, ismeret, felelősségvállalás, önképzés és képességfejlesztés, állandó megújulás a meghatározó.

 • Célunk a képzésben résztvevők és partnereink igényeinek rugalmas kielégítése, megelégedettségük folyamatos növelése, a PILOTINVEST Kft. pozitív megítélésének állandó javítása.

 • Célunk a jogszabályi feltételeknek, illetve az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány követelményeinek való megfelelés

 • Tevékenységeink minden mozzanata dokumentált, a Minőségirányítási kézikönyv és a folyamatszabályozások, utasítások részletesen tartalmazzák a felelősségeket, valamint a minőségirányítási tevékenységek végrehajtásának folyamatát.

 • A PILOTINVEST Kft. minden dolgozójának állandó célja kell, hogy legyen saját munkájának javítása, a szervezet munkatársai közötti együttműködés megvalósítása, fejlesztése. A minőségjavítási tevékenység folyamatos végzése minden munkatárssal szemben kötelezően elvárt feladat.

 • A minőségi munka a szervezet munkatársai számára minden szinten alapkövetelmény

Céljaink eléréséhez az alábbi vezetési eszközöket vesszük igénybe:

 • Társaságunk valamennyi tevékenységére kialakítjuk, működtetjük és állandóan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert.

 • Tevékenységeinket a jogszabályi és szakmai előírások, követelmények ismeretében, azok maximális betartásával, magas színvonalon, tervszerűen és szervezetten végezzük.

 • Biztosítjuk, hogy Minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés, a kezdeményezés a minőség javítására, melyhez minden feltételt biztosítunk számukra, beleértve:

  • az egyértelmű szervezeti felépítést és feladatlebontást,

  • az ehhez rendelt világos döntési szinteket,

  • az ennek megfelelő önállóságot és felelősségvállalást,

  • a folyamatos szakmai képzést és továbbképzést.

 • Munkavégzésünk során figyelemmel kísérjük és törekszünk a képzésben résztvevők igényeinek megismerésére és figyelembe vételére a velük történő kapcsolattartás és a szolgáltatás teljesítése során; bevonjuk őket a minőségbiztosítás megvalósításába.

 • Figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük munkatársaink tevékenységét, hibáikat folyamatosan korrigáljuk, igyekszünk elkerülni azok ismétlődését.

 • A megbízóink igényeinek lehető legjobb kielégítése és a vevőkör szélesítése érdekében a tevékenységeinket, eszközállományunkat folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük.

 • Szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások felhasználásával, az infrastrukturális háttér folyamatos fejlesztésével, a képzésben résztvevők igényeinek rugalmas kezelésével, a képzésben résztvevők észrevételeiből levont tapasztalatok munkafolyamatba történő visszacsatolásával biztosítjuk.

 • A képzésbe vont oktatóinkat/trénereinket szigorú elvárások alapján választjuk ki, és folyamatosan értékeljük, kiterjesztve rájuk minőségirányítási rendszer követelményeit.

 • A minőségpolitikánkat a szervezet minden szintjén érthető módon fogalmazzuk meg, mindent elkövetve annak érdekében, hogy a munkatársak természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés és a kezdeményezés a minőség további javítására; minőségpolitikánkban foglaltak teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük, a dokumentumban foglaltakat évente felülvizsgáljuk

A PILOTINVEST Kft. olyan minőségirányítási rendszert működtet, amely szervesen beépül mindennapjaiba, segíti a megújulást, hozzájárul a Társaság gazdasági eredményességéhez, a szakmai tekintély és hírnév öregbítéséhez térségünk, régiónk határain túl is. Vezetőségünk fontosnak tartja, hogy politikánkat minden munkatársunk és partnerünk megismerje, és követendő vezérelvnek tekintse.

Pécs, 2017.12.10.